Zielonogórski Budżet Obywatelski 2022

ZASADY ZIELONOGÓRSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022

Zasady Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego opisuje Uchwała nr XXXVIII.640.2021 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 

Suma środków pieniężnych budżetu obywatelskiego przeznaczonych na rok 2022 r. wynosi 6.500.000 zł, w tym:

● w Dzielnicy Nowe Miasto: 1.300.000 zł;

● na pozostałym obszarze miasta: 5.200.000 zł. 

 

Zgłaszając swój pomysł do budżetu obywatelskiego pamiętaj:

● zadanie możesz zgłosić tylko jako mieszkaniec miasta;

● musi dotyczyć ogólnodostępnych zadań inwestycyjnych;

● nie może dotyczyć jednostek oświatowych;

● szacunkowa wartość zadania musi zawrzeć się w granicach od 100.000 zł do 1.000.000 zł;

● musi dotyczyć nieruchomości, którymi dysponuje Miasto Zielona Góra;

● musisz załączyć listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców miasta.

Głosując w budżecie obywatelskim pamiętaj:

● możesz oddać głos na jedno zadanie w Dzielnicy Nowe Miasto oraz na jedno zadanie z pozostałego obszaru miasta;

● głosowanie odbywa się poprzez przygotowaną platformę internetową;

● głosować musisz samodzielnie i bezpośrednio (nikt nie ma prawa wykorzystać Twoich danych w celu oddania głosu);

Jeżeli masz problemy z dostępem do internetu, komputera lub masz problemy z ich obsługą, to możesz poprosić o pomoc rodzinę lub sąsiada.

Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. konsultacji społecznych pod numerem telefonu 68 45 64 104